2016. november 5., szombat

2015.12.19. Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV


A 2015. december19-én tartott rendkívüli közgyűlésről


1;

Ködbaum József ( alelnök )

 


Tisztelt Közgyűlés! Megkezdjük a 2015. évi rendkívüli közgyűlésünket. Az egyesület tagszáma 2015-ben 96 fő, a jelenléti ív alapján 36 fő van jelen a közgyűlésen, ezért a 900-kor kezdődött közgyűlés nem volt határozatképes. Ezért ugyanezen a napon, helyen, ugyanezen napirendi pontokkal 0930-kor ismételt közgyűlést tartunk. Az újbóli összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A jegyzőkönyvvezető Ködbaum József. A közgyűlésről hangfelvétel készül. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Tóth Kálmánt és Raposa Csabát ( a felkérést mindketten elfogadták). Az egyesület vezetősége postázta minden tagjának a meghívót, amely tartalmazza a napirendi pontokat és a jelöléshez szükséges elérhetőségeket. Kérem, szavazzák meg a meghívóban foglaltakat!

Napirendi pontok:
  1. A levezető elnök köszöntője; határozatképesség megállapítása; jkv. vezető illetve hitelesítők megválasztása; napirendi pontok ismertetése, megszavazása; Ködbaum József (alelnök);
  2. Beszámoló a 2015. év munkáiról, eseményeiről, rendezvényeiről. Az elnök lemondásának bejelentése;– előadó: Kutasi Iván (elnök);
  3. Jelölőbizottság megválasztása – előadó: Ködbaum József (alelnök);
  4. Horgászegyesületi elnök megválasztása – előadó Ködbaum József (alelnök);
  5. Vegyes ügyek.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.2; Kutasi Iván ( elnök )
A szomszéd Lesence horgászegyesület elnökének,- Puskás István Úr - köszöntése.
Fülöp József elhunyt horgásztársunkról történő megemlékezés.
Megválasztásomkor két alapvető célt tűztem ki magam elé:
  1. Biztosítani a tagjaink számára a horgászatot;
  2. Valamilyen szinten közösséggé kovácsolni a horgászegyesületet.
Az első pontban rögzített célt maradéktalanul sikerült megvalósítani. A felügyeleti szervekkel a kapcsolatunk kiegyensúlyozott, nemcsak a BBHSZ ismeri az egyesületet, hanem egyéb szervek is. Elsők között vezettük be a SZÁK programot, nagyon jó eredménnyel. Külön köszönetet mondok ezért Majer Évának. Elsők közt készítettük el az alapszabályt, ami még a mai nap is elég kevés egyesületnek van meg. Külön köszönet Ködbaum Józsefnek ezért a munkáért. .Kijavítottuk a horgásztanyánk tetejét, amiért köszönet Kiss Sándor gondnoknak. A teljes világítás modernizálva lett a tanyán. Nagyon nagy eredmény az, hogy a tanyának a bérleti szerződése 25 évre meg lett hosszabbítva.
Új helyen hajtjuk végre az irodai óráinkat, illetve a tanyán elkészült a sorompó.
Az egyesület anyagi helyzete stabil. Az OTP-ben két számlán jelentős összegek állnak rendelkezésünkre.( Lekötött betétünk 1 153 000-200 000Ft, Csónakkikötőre lekötött összeg 1 618 415Ft.).
A csónakkikötő ügye már a célegyenesbe van, a tervező egy dolgot kért, azt végrehajtottam, várjuk a pozitív fejleményeket.
Megcsináltuk a stéget, amit Én kezdetektől fogva elleneztem, mert előre láttam, hogy gond lesz a kiszedésével. Az élet engem igazolt, a stég még mindig a vízben van.
Az egységbe kovácsolás nem sikerült. Ez egy hosszabb elemzést igényelne. Egyes tagok különböző szituációkban azt csinálnak amit akarnak.
Végezetül megköszönöm minden tisztességes horgásznak a segítségét, aki segítette a munkámat. A lemondásom egészségügyi okokra vezethető vissza.
Az új elnök megválasztását követően a lehető legrövidebb időn belül jelentse a hatóságok ( NAV, Cégbíróság. ) fele a vezetőváltást.
Köszönöm azt, hogy a Bauxit Horgászegyesület elnöke lehettem, ezennel lemondok az elnöki tisztségemről.3; Ködbaum József ( alelnök )

 


Tisztelt Közgyűlés!
            Mindenek előtt megköszönöm Kutasi Iván munkáját, és nagyon sajnálom azt, hogy keserűség hallatszott ki a szavaiból.
            Jelölő bizottságot kell választanunk, akik összegyűjtik, majd ismertetik a tagság érkezett jelöléseit az elnök személyére. A meghívóban feltüntetésre került Tóth Tibor horgásztársunk telefonszáma illetve az én @ címem amire a jelölést a tagság megtehette a közgyűlés megkezdése előtt is.
            Felkérem Tóth Tibort a jelölőbizottság elnöki posztjára, tagoknak Raposa Csabát, illetve Medvéssy Lajos horgásztársunkat.
            Kérdezem a tagságot, hogy valakinek van e ellenjavaslata, valamelyik felkért személyével nem ért egyet? Megállapítom, hogy nincs.
            Van e valakinek más javaslata? Megállapítom, hogy nincs.
Kérem a tagságot, hogy szavazzunk a jelölőbizottságról.
Megállapítom, hogy a jelenlévők 2fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a jelölőbizottságot elfogadták.
            Tartunk 10 perc szünetet, hogy a jelölőbizottság el tudja végezni a munkáját.
Kérdezem a jelölő bizottság vezetőjét, hogy kikre érkezet jelölés?
            Tóth Tibor : kérdezem a jelenlévőket, hogy van e valakinek még javaslata? Megállapítom, hogy nincs újabb javaslat. Jelentem a közgyűlésnek, hogy az elnöki poszt betöltésére két személyre érkezett jelölés:
  1. Dr. Somogyi Zsolt.
  2. Ködbaum József.4; Ködbaum József ( alelnök )

            Kérdezem Somogyi Zsoltot, hogy a jelölést elfogadja e?
Somogyi Úr a jelölést nem fogadta el!
            Tisztelt közgyűlés a jelölést köszönettel elfogadom!
Kérem a jelenlévőket, hogy szavazzanak, arról, hogy én legyek, vagy ne legyek az egyesület új elnöke!

Megállapítom, hogy a jelenlévők 3fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül arra szavaztak, hogy én legyek az egyesület új elnöke.

Köszönöm a bizalmat, igyekszem a későbbiek folyamán a munkámmal megköszönni a szavazataitokat!


5;Vegyes ügyek.

            Javaslat érkezett arra, hogy a társadalmi munka megváltását 15 000Ft-ra kellene emelni, javasolta Eged József horgásztársunk. Az évi rendes közgyűlésen napirendre vesszük.
            Kutasi Iván javasolja, hogy a különböző költségeket emelni szükséges, mert a kiadásaink meghaladják a bevételeket. Az évi rendes közgyűlésen napirendre vesszük.
            Tóth Tibor horgásztársunk javasolja, hogy foglalkozzunk csak azokkal a kérdésekkel, amiért ez a közgyűlés összehívásra került.
            Csula János horgásztársunk megköszönte a vezetőség, valamint Kutasi Iván munkáját, szigorítaná az ellenőrzéseket és szemléletváltozást szeretne a horgászok körében.

Még egyszer köszönöm a tagság bizalmát mindenkinek békés boldog Karácsonyt kívánok ezennel a közgyűlést bezárom!


Tapolca, 2015. december19-én.

  
      Kutasi Iván                                         Ködbaum József elnökA jegyzőkönyvben leírtak a valóságnak megfefelnek:


        
 Tóth Kálmán                                    Raposa Csaba
 jkv. hitelesítő                                      jkv. hitelesítő

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése