2016. november 5., szombat

2013. évi pénzügyi beszámoló

Tisztelt Közgyűlés!

Ismertetem a 2013. évi vagyonmérleget és a leltárt. A belső ellenőr az elmúlt évben is végrehajtotta a kötelező ellenőrzést az egyesületnél. Az ellenőrzés során pénzügyi és számviteli, illetve adminisztrációs hibát nem talált. A számlák nyilvántartását, illetve bankszámla vezetését rendben találta. A könyvelésben kimutatott pénz egyenleg megegyezik a pénztárban találtakkal, illetve a bankszámla utolsó egyenlegével.

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRŐL

A Bauxitbányász Horgász Egyesület 2013. évi vagyoni helyzetének ismertetése (vagyonmérleg és a leltár).

Az egyesület 2013. évi eszközállománya

Tárgyi eszköz értéke:                                  711.650 Ft
Horgásztanya és iroda felszerelése:           1.239.581 Ft
 ______________________________________________________
Mindösszesen:                                         1.951.231 Ft

2013. évi pénzvagyon

Induló összeg:                                       1.492.103 Ft
 • pénztár:                                             4.917 Ft
 • bank:                                                 -2.814 Ft
 • átvezetési számla:                            -10.000 Ft
 • befektetési alap:                           1.500.000 Ft
Összes bevétel:                                     1.572.710 Ft
Összes kiadás:                                      1.716.693 Ft
2013. 12. 31. záró:                                 1.348.120 Ft
 • pénztár:                                             -699 Ft
 • bank:                                              -5.649 Ft
 • befektetési alap:                           1.354.468 Ft
Az egyesület összvagyona 2013. 12. 31.-ével

Eszközvagyon:                                         1.951.231 Ft
Pénzvagyon:                                            1.348.468 Ft
Mindösszesen:                                         3.299.351 Ft
Az egyesület rendelkezik egy másik bankszámlával, amelyre a csónakkikötő engedélyeztetésére elkülönült pénzforrás áll rendelkezésre.
2013. 01. 01-i nyitó egyenlege:                                           1.046.887 Ft
Bevétel:
 • csónakosok által befizetett összeg (7 fő):                    140.000 Ft;
 • kamat:                                                                              715 Ft;
 • Dr. Korényi János befizetése (téves):                            27.000 Ft;
 • Gobál-VL Bt. -  eng. dok. elkészítése 1. részlet   visszautalása                                                             190.500 Ft;
Kiadás:
 • Készpénz befizetés díja:                                                 3.435 Ft;
 • Számlavezetési díj:                                                         1.572 Ft;
 • Dr. Korényi J. téves bef. átutalása másik szla-ra:          27.000 Ft;
2013. 12. 31-i záró egyenlege:                                            1.373.095 Ft

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bevétel
TervezettTény
Tanya bevétel25 0001 000 000
Ügyviteli bevétel630 000572 710
ÖSSZESEN1 555 0001 572 710

Kiadás
TervezettTény
Ügyviteli kiadás630 000796 872
Tanya kiadás925 000919 821
ÖSSZESEN1 555 0001 716 693

Összesítés

BevételKiadásJövedelem
Tanya 1 000 000919 82180 179
Ügyvitel572 710796 872-224 162
ÖSSZESEN1 572 7101 716 693-143 983

Részletes kimutatás a 2013. évi bevételről

Ügyviteli bevétel

TervezettTény
Balatoni és állami jegy jutalék40 00045 225
Tagsági díj (96 fő) 2013370 000324 500
   14 fő nyugdíjas (0 Ft/fő) ------------- 0
   81 fő felnőtt (4000 Ft/fő) ------------- 324 000
   0 fő ifjúság (700 Ft/fő) ------------- 0
   1 fő gyerek (500 ft/fő) ------------- 500
Tagsági díj 2012 ------------- 4 000
Tagsági díj 2014 ------------- 1 100
Társadalmi munka 2011 ------------- 700
Társadalmi munka 2012210 000140 000
Kamat (bef. alap)54 469 
Kamat10 00016
Tagsági ig. (7 db)700
BBHSZ tags. ig. (5 db)2 000
ÖSSZESEN630 000572 710

Tanya bevétel:

TervezettTény
Csónak kölcsönzés 2013      50 000   16 000
Csónak igénybevételi díj 2012 ------------- 20 000
Csónak igénybevételi díj 2013    435 000   390 000
Új csónakhely létesítése 2013 (6 db)    140 000   420 000
Üdülőhasználati díj 2013    300 000   96 000
Egyéb: ------------- 58 000
Víz használat ------------- 1 000
Sorompó lakatkulcs (100 db) ------------- 7 000
Csónakeladás ------------- 50 000
ÖSSZESEN925 0001 000 000

A tanyán 48 vendégéjszaka volt a 2013. évben (ebből 44 vendégéjszaka idegenforgalmi adó köteles=14.520 Ft, 4 VÉ pedig adómentes volt). A tanya tervezett forgalmához képest kevesebb a tényleges bevétel. Ennek okát a gazdasági válságban és a tanya hiányos felszereltségében  látom.

Részletes kimutatás a 2013. évi kiadásról

Ügyviteli kiadás
TervezettTény
Iroda és terembérlet        65 000          60 000   
Egyéb      100 000        192 250   
helyszínrajz, tulajdoni lap -------------          9 250   
könyvelés -------------     180 000   
BBHSZ ig. -------------          3 000   
Postaköltség, pf. bérlet     100 000          42 685   
Számlavezetési díj, kamat       68 176   
Útiköltség         50 000          86 340   
anyagköltség          5 000            3 845   
Megbízási díj (Májer Éva) 2012     120 000          40 000   
Megbízási díj (Májer Éva) 2013     100 000   
Megbízási díj (Eszterhás István) 2012        60 000          60 000   
SZJA + járulékok (Májer Éva) 2012        70 000          10 596   
SZJA + járulékok (Májer Éva) 2013        70 000          52 980   
Villany (ktg. térítés - szg. haszn.) 2012        60 000          20 000   
Villany (ktg. térítés - szg. haszn.) 2013       60 000   
ÖSSZESEN700 000796 872

Tanya kiadása:
TervezettTény
Villanyszámla50 000     58 418   
Vízdíj15 000     10 677   
Építményadó65 000     65 000   
Iparüz. adó      30 000    ------------- 
Tanyabérlet 2012.IV.n.év    200 000        50 000   
Tanyabérlet 2013.I-III.n.év   150 000   
Egyéb    100 000      113 112   
   szivattyú javítás -------------      10 000   
   gépi kaszálás -------------      10 000   
   szemétdíj (05-10.hó)     40 000        35 632   
   szennyvíz -------------      17 780   
   telefon -------------      25 000   
   mikrohullámsütő -------------      14 000   
   kulcs visszaadás -------------           700   
Gázpalack, üzemanyag      80 000        20 672   
Útiköltség (Kiss Sándor)     74 008   
Adók, járulékok (Kiss Sándor) 2012    120 000           2 404   
Adók, járulékok (Kiss Sándor) 2013   108 020   
Anyagköltség      25 000        47 932   
Megbízási díj (Kiss Sándor) 2012    140 000        46 666   
Megbízási díj (Kiss Sándor) 2013   113 332   
Biztosítás      60 000        59 580   
ÖSSZESEN925 000919 821

Likviditási probléma miatt az alábbi költségek kifizetése átnyúlt a 2014-es évre, ill. a 2012. évről is történt áthúzódás, ezért van eltérés a tervezett és a tény adat között:
v     Tanyabérlet (IV.n.év):                                       50.000 Ft;
v     Megbízási díj (Kiss Sándor – 10-12.hó):           26.666 Ft;
v     Adók, járulékok (Kiss Sándor – 12. hó):               702 Ft;
v     Megbízási díj (Májer Éva – 11-12.hó):              20.000 Ft;
v     Adók, járulékok (Májer Éva – 12. hó):               5.298 Ft;
v     Megbízási díj (Eszterhás István):                        60.000 Ft;
v     Útiköltség (Kiss Sándor – 10-12.hó):                14.092 Ft;

BIZOMÁNYOS

Tény
Balatoni jegyek 20131 276 955
Fogási napló 20134 720
Állami jegyek 2013105 000
BBHSZ tags. díj 2013121 500
ÖSSZESEN:1 508 175
Jutalék (az egyesület bevétele)45 225
ÖSSZESEN1 553 400

A bizományosi bevételek és kiadások az egyesület eredményét nem befolyásolják (kivéve a jutalék, ami a forgalom arányában változik.).

Az egyesület eszközei 2013. december 31.-ével leltárba kerültek. Kiss Sándor tanyagondnok a leltár ellen kifogást nem emelt.

SELEJTEZÉS


1
mikró-sütő
1
    12 990   
         12 990   

ÖSSZESEN: 1. tétel
         12 990   

ÚJ BESZERZÉS


1
mikró-sütő
1
    14 000   
         14 000   

ÖSSZESEN: 1. tétel
         14 000   


Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Tapolca, 2013. 12. 31.

                                                              __________________________
                                                                                Májer Éva
                                                                           gazdasági vezető


Read more: http://www.bauxithe.hupont.hu/25/2013-evi-penugyi-beszamolo#ixzz4PAAXfdsr

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése