2017. június 26., hétfő

JEGYZŐKÖNYV      

JEGYZŐKÖNYV


A 2017. április 8-án tartott rendes éves közgyűlésről


1;

Ködbaum József ( elnök )

 


Tisztelt Közgyűlés! Megkezdjük a 2017. évi közgyűlést. Az egyesület tagszáma 2016-ban 100 fő, a jelenléti ív alapján 39 fő van jelen a közgyűlésen, ezért a 0830-kor kezdődött közgyűlés nem volt határozatképes. Ezért ugyanezen a napon, helyen, ugyanezen napirendi pontokkal 0900-kor ismételt közgyűlést tartunk. Az újbóli összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A jegyzőkönyvvezető Ködbaum József. A közgyűlésről hangfelvétel készül. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Tóth Kálmánt és Kiss Sándort, (a felkérést mindketten elfogadták). Az egyesület vezetősége postázta minden tagjának a meghívót, amely tartalmazza a napirendi pontokat. Kérem, szavazzák meg a meghívóban foglaltakat!

Napirendi pontok:


 1. A levezető elnök köszöntője; határozatképesség megállapítása; jkv. vezető illetve hitelesítők megválasztása; napirendi pontok ismertetése, megszavazása; ; Ködbaum József (elnök);
 2. Beszámoló a 2016. évben végzett munkáról, ez évi tervekről; Ködbaum József (elnök);
 3. Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolója – előadó: Tóth Tibor (Fel. Biz. Elnöke);
 4. Fegyelmi Bizottság 2016. évi beszámolója – előadó: Tóth Kálmán (Fegyelmi Bizottság Elnöke);
 5. 2016. évi pénzügyi beszámoló, 2017. évi pénzügyi terv ismertetése – előadó: Ködbaum József (elnök);
 6. 2017. évi munkaterv elfogadása – előadó: Ködbaum József (elnök);
 7. Az előző négy beszámoló együttes vitája, határozathozatal–: Ködbaum József (elnök);
 8. Jelölőbizottság jelentése a beérkezett javaslatokról – előadó: Tóth Tibor (jelölő biz. elnök);
 9. Horgászegyesületi tisztségviselők megválasztása – előadó:: Ködbaum József (elnök);
 10. Vegyes ügyek –előadó: Ködbaum József (elnök);

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat, és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
2; Ködbaum József (elnök);


Ø     2016. február 28-án 0830-kor a Tamási Áron Művelődési Központban (Fehér Ház) II. emeleti tanácstermében évi rendes közgyűlést tartottunk.

Ø Közösségi munka (helye: Szigligeti Horgásztanya):

2016. április 16-án 800 – 1200 ig. Résztvevők: A-K-ig.
-útjavítás;
- a tanya tetejének letisztítása;
- csónakhelyek kikarózása;
- útjavítás;
- szemétszedés;
ØMájer Éva gazdasági vezető lemondott tisztségéről, 2016.06.01-i hatállyal megszűnt a munkaviszonya az egyesülettel.
Ø2016.04.30-tól hivatalosan is én lettem a horgászegyesület elnöke!!!! (8. Pk. 70.022/1989/36. számú végzés alapján).
Ø2016.05.22-én elhunyt az egyesületünk egyik alapító tagja Brányi Feri bátyánk, szeptemberben Szabó Béla tagtársunk „a Belga”.
Ø2016.07.01-től új gazdasági vezetőnk van Peka Barbara személyében.
ØÉri Balázs tervezővel kapcsolatfelvétel megtörtént, a csónakveszteglő hely (csónakkikötő) terveinek elkészítése tárgyában, Balázs a megbízást elfogadta, megkezdte a tervezést. A terveket elkészítette, és benyújtotta az illetékes vízügyi igazgatósághoz.
ØJúlius végén esedékes lett volna a bérleti díj kifizetése Szigligetnek, átnéztem az ezzel kapcsolatos okmányokat, kiderült, hogy 320 000Ft-os túlfizetésünk van, így megbeszéltem az önkormányzat pénzügyesével- egyeztetve a polgármester Úrral-, hogy a következő bérleti díjat csak 2018-ban fizetünk.
ØKözösségi munka (helye: Szigligeti Horgásztanya:
2016. november 05-én 800 – 1200 ig. Résztvevők: M-Zs-ig.
- az egyesületi csónakok berakása;
- a stég faburkolatának leszedése;
-aljnövényzet irtása;
- a tanya víztelenítése.
Ø  beszerzéseink: hűtőszekrény; (a patak torkolatának megjelölése) kettő napelemes lámpa; fúrógép; 4 garnitúra ágynemű, 10db ágyelőszőnyeg; 10 db pléd a heverőkre; 1db siesta gázkályha;
Ø  közgyűlés a fehér házban 2016.október 02.
Ø  legyalultattam az utat;
Ø  elkészült a kikötő kamerarendszere;


Kiadásaink megfaragása
( a legutóbbi közgyűlés kötelezte rá a vezetőséget)

Ø  a gazdasági vezetőtől a havi 5 000Ft villanypénz visszavonása; évi 60 000Ft;
Ø  Eszterhás Istvántól a 60 000Ft tiszteletdíj visszavonása; évi 60 000Ft;
Ø  A gondnok tiszteletdíjának változatlanul hagyása mellett az utazási költségtérítés kifizetésének megszigorítása; kb. 50 000Ft/év,
Ø  A könyvelő leváltása, aki 120 000Ft-ot kért évente, a jelenlegi könyvelő iroda ugyanazt a munkát évi 70 000Ft-ért csinálja meg; megtakarítás 50 000Ft/év.
Ø  A terembérleti díjakat is csökkentettük, mivel a rendezvénycsarnokot csak január illetve február hónapban vettük csak igénybe; megtakarítás 50 000Ft/év.

Megtakarítások összesen: kb. 270 000Ft/év.


3; Tóth Tibor (Felügyelő Bizottság elnöke)
A könyvelés rendelkezésre álló tételeit ellenőriztük, rendben találtuk.

4;Tóth Kálmán (Fegyelmi Bizottság elnöke);
           
Mivel a bizottsághoz fegyelmi ügyben megkeresés nem érkezett a bizottság 2016. évben érdemi munkát nem végzett.


5;Ködbaum József (elnök);


Tisztelt Közgyűlés!

            Ismertetem a 2016. évi vagyonmérleget és a leltárt. A belső ellenőrzés az elmúlt évben is végrehajtotta a kötelező ellenőrzést az egyesületnél. Az ellenőrzés során pénzügyi és számviteli, illetve adminisztrációs hibát nem talált. A számlák nyilvántartását, illetve bankszámla vezetését rendben találta. A könyvelésben kimutatott pénz egyenleg megegyezik a pénztárban találtakkal, illetve a bankszámla utolsó egyenlegével.

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVRŐL

A Bauxitbányász Horgász Egyesület 2016. évi vagyoni helyzetének ismertetése (vagyonmérleg és a leltár).

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ 2016-os évről

A Bauxitbányász Horgász Egyesület 2016. évi vagyoni helyzetének ismertetése.
2016. 01.01-jei pénzvagyon

Összesen:                                                 609.535 Ft
·         pénztár:                                           25.908 Ft
·         bank:                                                -5.230 Ft
·         befektetési alap:                            678.157 Ft
·         átvezetés számla:                            -90.000 Ft
·         bizományosi követelés:                        700 Ft 
                                                        

2016. 12. 31-ei egyenlegek:
·         pénztár:                                         179.185 Ft
 • bank (napi számla):                       200.354 Ft
 • bank (kikötő számla):                1.344.061 Ft
 • értékpapír számla:                         581.499 Ft

Összesen:                                            2.305.099 Ft


2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Összesítve
Megnevezés
Tervezett adatok
Tényleges adatok
Különbség
Bevétel
1.606.000 Ft
3.931.938 Ft
2.325.938 Ft
Kiadás
1.570.000 Ft
3.699.942 Ft
2.129.942 FtRészletes kimutatás a 2016. évi bevételről


Tervezett
Tény
Tagsági díj
541 000 Ft
694 500 Ft
Csónak díj
534 000 Ft
555 000 Ft
Társadalmi munka megváltás (2015)
220 000 Ft
105 000 Ft
Csónak kölcsönzés
80 000 Ft
196 000 Ft
Üdülőhasználati díj
140 000 Ft
427 000 Ft
Új csónakhelyes belépés
0 Ft
300 000 Ft
Balatoni és állami jegy jutalék
50 000 Ft
35 245 Ft
Balatoni és állami jegy

1 521 955 Ft
Egyéb bevétel
41 000 Ft
97 238 Ft
ÖSSZESEN
1 606 000 Ft
3 931 938 Ft

Részletes kimutatás a 2016. évi kiadásról


Tervezett
Tény
Befejezetlen beruházás ( kamera rendszer)
0 Ft
379 921 Ft
Közüzemi költségek
85 000 Ft
83 249 Ft
Anyag költség
80 000 Ft
188 435 Ft
Szállítási költség, fuvardíj
50 000 Ft
38 100 Ft
Bérleti díjak
260 000 Ft
110 325 Ft
Útiköltség, kiküldetési költség
140 000 Ft
98 088 Ft
Posta költség
60 000 Ft
99 565 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
325 000 Ft
2 035 621 Ft
Hatósági díjak, illetékek
0 Ft
96 972 Ft
Bankköltség
60 000 Ft
82 066 Ft
Bérköltség
320 000 Ft
299 102 Ft
Bérjárulékok
190 000 Ft
99 000 Ft
Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás
0 Ft
89 498 Ft
ÖSSZESEN
1 570 000 Ft
3 699 942 Ft


            Az egyesület eszközei 2016. december 31-ével leltárba kerültek. Kiss Sándor tanyagondnok a leltár ellen kifogást nem emelt.
Az egyesület 2016. évi eszközállománya

Tárgyi eszköz értéke:                              1.021.091 Ft
Horgásztanya és iroda felszerelése:           852.787 Ft
___________________________________________________________________________
Mindösszesen:                                        1.873.878 Ft

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI TERV A 2017. ÉVRE


Az egyesület összvagyona 2016. 12. 31.-ével

Eszközvagyon:                                       1.564.437 Ft
Pénzvagyon:                                              609.525 Ft
Mindösszesen:                                        2.173.962 Ft

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI TERV A 2017. ÉVRE


2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Bevétel – kiadás
                                     
              
Bevétel
11.105.000 Ft
Kiadás
  2.984.000 Ft
Különbözet
  8.121.000 Ft


Részletes kimutatás a 2017. évi tervezett bevételről

Ügyviteli bevétel

                                     
Tagdíj bevétel
570.000 Ft
Csónak díj bevétel
765.000 Ft
Társadalmi munka megváltása 2016-os év
300.000 Ft
Csónakkikötő építési hozzájárulás (ha 110.000 Ft-ot fizetünk be 2017-ben)
8.800.000 Ft
Csónak kölcsönzés
80.000 Ft
Üdülő használati díj
140.000 Ft
Új csónakhelyes belépés
450.000 Ft
Összesen:
11.105.000 FtRészletes kimutatás a 2017. évi tervezett kiadásról

Ügyviteli kiadás

                       

Tervezett
Közüzemi költségek
100.000 Ft
Anyag költség
350.000 Ft
Szállítási költség, fuvardíj
150.000 Ft
Bérleti díjak
80.000 Ft
Útiköltség, kiküldetési költség
120.000 Ft
Posta költség
80.000 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
1.500.000 Ft
Hatósági díjak, illetékek
30.000 Ft
Bankköltség
120.000 Ft
Bérkölstég
304.000 Ft
Bérjárulékok
150.000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás
0 Ft
ÖSSZESEN
2.984.000 FtKöszönöm a figyelmüket!6; Ködbaum József (elnök);

A Bauxitbányász Horgász Egyesület
2017. évre szóló


MUNKATERVE


Közösségi munka (helye: Szigligeti Horgásztanya):

2017. április 22-én 800 – 1200 ig. Résztvevők: A-K-ig.
2017. november 04-én 800 – 1200 ig. Résztvevők: M-Zs-ig.
Munkafelelős: Kiss Sándor (gondnok);

                                            Szerszámokat kérem, hozzanak magukkal!


Vezetőségi ülés (helye: Rendezvénycsarnok VIP terem):

2017. március 30-án 1600-
2017. október 19-én 1600-

Munkafelelős: Ködbaum József (elnök);

            A fenti időpontokról külön értesítést NEM küldünk.

            KÉREM A MUNKATERVBEN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT VÉGEZNI A FELADATOKAT!

            Közösségi munkát a vezetőség soron kívül is összehívhat, ha tanyán illetve a kikötőben szükségessé válik valamely okból a munkavégzés!!!!


                                          Az iroda nyitva tartása az alábbiak szerint módosul:

 • 2018. január 06- február24:
     szombat: 0830 – 1030 .
Helye: Rendezvénycsarnok.

      Minden olyan jellegű információt, ami a tagságot érintheti a honlapunkon fogunk közzé tenni, kérjük, kísérjék figyelemmel!!!


            KÉREM A MUNKATERVBEN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT VÉGEZNI A FELADATOKAT!

Köszönöm figyelmüket!

7; Ködbaum József (elnök);

A közgyűlés egyhangúan elfogadta az előző napirendi pontokban elhangzottakat!


8; Tóth Tibor (jelölő bizottság elnök);

A jelölő bizottsági jelentést átadta Kutasi Ivánnak (jelölő bizottsági tag), mivel érintett lett a jelöléseknél. Kutasi Iván ismertette a beérkezett jelöléseket.

Fegyelmi bizottság elnök       : Cseh Gábor;
Fegyelmi bizottság tag           : Farkas Csaba;
Fegyelmi bizottság tag           : Eged József;

Felügyelő bizottság elnök      : Tóth Tibor;
Felügyelő bizottság tag          : Éder Ferenc;
Felügyelő bizottság tag          : Dr. Somogyi Zsolt.A jelöltek a jelölést egyenkénti nyilatkozatukkal elfogadták!9; Ködbaum József (elnök)


                          A fegyelmi bizottság elnökét, valamint a tagjait külön-külön 1-1 fő tartózkodással a közgyűlés elfogadta.
                          A felügyelőbizottság elnökét 1 tartózkodással, Éder Ferencet 1fő tartózkodással, Dr. Somogyi Zsoltot egyhangú szavazással fogadta el a közgyűlés

Az újraválasztott illetve az újonnan megválasztott horgásztársaknak megköszöntem azt, hogy elvállalták a feladatot, és a munkájukhoz sok sikert kívántam.

10; Ködbaum József (elnök)


                          Kutasi Iván: Felvetette a küldöttgyűlés lehetőségét, amit a hozzászólások során a tagság nem támogatott, ezért nem történt róla szavazás; felvetette azt, hogy emberek fogjanak össze, és így feleződik a teher, ami egy horgászra hárul a csónakkikötő megvalósításakor.

                          Tóth Kálmán: A Kutasi Iván felvetésére reagált, hogy ha összefognak emberek, akkor is csak egy ember nevén fusson a csónakhely, illetve a befizetési határidők betartására hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy a csónakkikötőt mindenképp meg kell építeni, mert különben nem fogunk tudni horgászni a Balatonon.

                          Ködbaum József (elnök): Jelentkezett, egy úriember, hogy kivenné, üzemeltetésre a tanyát erről kérek döntést.

A közgyűlés 25 fő igen, 13fő nem szavazattal 1fő tartózkodása mellett elfogadta azt, hogy tárgyaljunk a tanya kiadásáról, és a feltételek papírra vetése után a közgyűlés szavaz majd a tényleges bérbeadásról.

                          Csónakkikötő kérdése, jelenleg 71fő befizető van, dönteni kell arról, hogy mi legyen azon emberekkel, akik nem fizették be a kikötő megvalósítására a megszavazott összeget. Van egy javaslatom a probléma megoldására, aki e hónap végéig nem fizeti be a 30 000Ft-ot annak a csónakhelyét meghirdetem eladásra és felszólítom arra, hogy vigye el a csónakját. Heves vita alakult ki a probléma megoldására. A vita lezárása után határozathozatal következett.

A közgyűlés egyhangúan elfogadta azt, hogy aki április 30-ig nem fizet, annak a csónakhelyét megszüntetjük, elvitetjük vele a csónakját, és a helyeket meghirdetjük új tagok részére. A tag részére időarányosan visszafizetjük a csónakkikötési díjat.

                          A további befizetések mennyisége, és hogyanja? A vezetőség azt fogadta el, hogy május hónaptól havi 10 000Ft-ot fizessen mindenki 9 hónapon keresztül. Kérdezem, hogy ki ért egyet ezzel, olyan formában, hogy májustól kezdődően induljon meg ez a befizetés?
                          A közgyűlés egyhangúan elfogadta azt, hogy május hónaptól kezdve mindenki fizet 9 hónapon keresztül havi 10 000Ft-ot a csónakkikötő megvalósítására.

                          2016 évben és ez évben sem fizetett 4 ember, pedig a múlt évben hivatalosan fel lettek szólítva. Nevezetesen: Fölföldi Béla, Török György, ifj. Szántói Balázs és Török György. A vezetőség javasolja fizetési kötelezettség elmulasztása miatt kizárni az előzőekben felsorolt embereket.

A közgyűlés egyhangúan elfogadta azt, hogy az előzőekben felsorolt emberek tagsági viszonyát kizárással meg kell szüntetni.

Kérdezem, hogy van e még kérdés, hozzászólás?
                          Megköszönöm a jelenlétüket, kérem további segítségüket, építő kritikájukat és munkájukat annak érdekében, hogy ez a kis egyesület továbbra is megfelelően működjön illetve a csónakveszteglő hely megvalósulhasson.

Köszönöm!

Tapolca, 2017.április 8-án.

                                                   ( Ködbaum József elnök )
                                                                jkv.vezető
(               Tóth Kálmán         )                                             (  Kiss Sándor   )
                jkv. hitelesítő                                                         jkv. hitelesítő

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése